Knihy vydané Společností přátel jižních Slovanů

Knihy s uvedenou cenou je možno zakoupit.

2013
 
O makedonských záležitostech • Krste Mirsikov
 
2007
 
?ty?i jihoslovansk dramata • -
 
MAKEDONCI IJ MEZI NMI II • DOROVSK IVAN
 
?echovben • LAZAROV RISTO
 
Zem?, kraj a rod • MIOVSK KONSTANTIN
 
Bl ?ervnky • RACIN KOSTA
 
STUDIA MACEDONICA • Sbornk refert? p?ednesench na 4. ?esko-makedonsk konferenci (2008)
 
2006
 
Dvojdom tv?rce Oton Berkopec • DOROVSK IVAN
 
OTON BERKOPEC A ?ESKO-SLOVINSK KULTURN STYKY • Sbornk p?sp?vk? k 100. vro? nrozen
 
Sarajevsk rukopis a jin bsn? • STEVAN TONTI?
 
2005
 
Z boj? o nrodn hnut • HEJL FRANTIEK
 
Chci ti n?co ?ct sv?te • RAKOVSKI VATJO
 
SLAVISTA S DU BSNKA • Sbornk p?sp?vk? k 70. narozeninm Ivana Dorovskho
 
2004
 
Recepce literatury jinch Slovan? u ns • DOROVSK IVAN
 
Slovinsk pse? • KOCBEK EDVARD
 
Moje pse? • KOSOVEL SRE?KO
 
O revoluci a o smrti • PETAN ARKO
 
HISTORIK JOSEF KOLEJKA • Sbornk p?sp?vk? z konference k 80. narozeninm Josefa Kolejky
 
2003
 
NARODILI JSME SE JAKO DRACI • Antologie bulharsk modern povdky
 
Slavista Josef Pta • DOROVSK IVAN A KOL.
 
Ilinden je v ns • DOROVSK IVAN, KIRJAKOVSK DIMITRI
 
2002
 
MAL KRABI?KA • 100 nejkratch srbskch povdek 20. stolet
 
V OBJET ?EKY • Antologie chorvatsk povdky 20. stolet
 
TAJEMN KOMNATA • Antologie makedonsk modern povdky
 
VN? HRANIC • Antologie sou?asn slovinsk krtk przy
 
ARGONAUT Z MORAVY • Sbornk p?sp?vk? z konference k nedoitm 70. narozeninm Jind?icha Uhra
 
2001
 
Krok za krokem • VOJTA MILO
 
K?iovatka ke ?ten osudu • VULETI? AN?ELKO
 
2000
 
Chlapec po?t hv?zdy • VOTSIS PETROS
 
1999
 
Ideln l?ba: Dva denn? • PETAN ARKO
 
Zpisky z doby bombardovn • T?PNEK VCLAV
 
Vzpomky na Bosnu • VALOUEK FRANTIEK
 
1998
 
MAKEDONCI IJ MEZI NMI • DOROVSK IVAN
 
dm o milost • MAKSIMOVI?OV DESANKA
 
?ern oliva • PARUNOV VESNA
 
Vechno je v nejlepm po?dku • PETAN ARKO
 
1996
 
NEKONE?N? MODRAV KRUH • Antologie modern srbsk poezie
 
Charvti jet? ij mezi nmi • DOROVSK Ivan a kol.
 
M?j sv?t je iroir • GABEOV DORA
 
Byst? se zrak oblohy • KONESKI BLAE
 
1995
 
MODR NEBE NAD OCHRIDEM • Antologie makedonsk modern poezie
 
Balkne, lsko moje • DOROVSK IVAN
 
Turban, fez a ?epi?ka • MAHEN JI?
 
Nepoprm svou rodnou krev • MALINAR IVAN
 
Pohdky o Zokym Pokym • NIKOLOVOV OLIVERA
 
Orfeus v deti • Vbor ze slovinsk modern poezie